POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło DROBY drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło DROGI
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2010
DROGA rzecz. ż
Słowniki notują
Formy gramatyczne:
M.droga
D.drogi
B.drogę
N.drogą
Ms.drodze
D.dróg
Ms.drogach
1. »pas ziemi przystosowany do komunikacji«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. błędna droga:
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. dobrowolna droga: »publiczny trakt dostępny dla wszystkich«
2. »podróż«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. daleka droga:
troj. jechać w drogę:
  • ~ Iadąc iuz w drogę wstąpiłęm do Pułku Piasoczynskiego pod Chorągiew Pułkowniczą Gdzie Rawski krewny moy Chorągiew nosił. PasPam 74v.
3. »odległość«:
4. »właściwy kierunek«:
przen. przenośnie:
  • – Izesmy z udania mieli w podeyrzeniu oddawie [oddawcę] Listu tego iako by miał iechac do Woyska W.Xtwa Litewskiego od Woyska koronnego w zwiąsku zostaiącego. Iz iednak evidenter wywiodł się że do Uprzeymosci Waszey prostą kierował drogę tym chętniey go do Uprzeymości Waszey odsyłamy. PasPam 151
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. w drogach czyich chodzić:
fraz. droga boża:
fraz. chodzić czegoś drogą:
fraz. jakąś drogą chodzić:
fraz. chodzić drogami czyimi (sz. zm.):
  • – Abowiem ja rozkázuię tobie dziś/ ábyś miłował PAná Bogá twego/ y chodził drogámi jego. BG Pwt XXX, 16.
  • – To mowi Pan zastępow: Ieśli drogámi memi chodzić będziesz y przykazánia mego będziesz przestrzegáł. KorRoz 82.
  • – Ty nie chodziłeś drogámi Oycá twego Iosapháta, ále poszedłeś drogą Krolow Izráelskich, y przywiodłeś do cudzołostwá Iudę, y obywátelow Ierosolimskich, to iest, do bałwochwalstwá. TylkStrom 98.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
  • Kto czéládź wiélką chowa/ i buduié: Ten/ by nawięcey miał/ wnét wyszáfuié. ábo: Drogę do vbostwá sobié gotuié. KnAd 376.
przys.
Autor: SPas
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)