W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 20.07.2008
*BEZROLA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1686-1721
Formy: lp Ms. bezroli
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Związki frazeologiczne: być na bezroli »nie posiadać dóbr ziemskich«: Podatek z dymu abjuratowego po 16 zł. na wojsko uchwalony czterema ratami in tantum, że miała być ewakuacya Moskwy, ale i jéj pełno było na bezroli, i nobilitas musiała płacić podatek, i z dóbr dziedzicznych alimentować żołnierza. ZawiszaPam 276.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: BR-K