W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2011
*OTOMAŃSKI przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1666
Formy: lp D. ż otomańskiej; C. ż otomańskiej; N. m otomańskiem
Znaczenia:
ekspr. »turecki«: Ociec Łaskawy [...] usłał Sowicie Pola Trupem Ottomanskiem. PasPam 266v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: porta Otomańska »rząd turecki, państwo tureckie«: Czy nie lepiey y pobożniey, niż posyłáć do Porty Ottomańskiey winszuiąc, że Wárásdyn wźięty, niż smućić się gdy Pan Bog Crześćianom dał zwyćięstwo, niż Pasquilami y urągániem Pokoy Cesárzá Iego Mości z Turki vczyniony diffamowáć. LubJMan 131. Domacał się w rożnych conferenciach z przedniemi Vrzędnikámi Porty Ottomáńskiey, sámego gruntu tey polityki, álboli rządow, ktore się nam zdádzą bydź proste y grube, á Turkom ták się dobrze nádáią, iáko z sromotą y szkodą naszą doznawamy: álbo się náuczył z własnych vst, álbo wyczytał z postępkow, cokolwiek o nich do wiádomości nászey podał. RicKłokMon 11 nlb.. Alliancya z Dworem naszym nie omylnie z Persami stanie przeciwko Porcie Ottomańskiey. GazPol 1736/97, 7 nlb..
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas