W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 11.02.2009
*RÓŻNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: lp D. m różnego; ż różnej; B. m nżyw różny; lm M. mos różni; nmos różne; D. różnych; C. różnym; B. mos różnych; nmos różne; N. różnemi; Ms. różnych
Znaczenia:
»różnorodny, rozmaity«: Stali tedy Circa hoc Spectaculum Ludzie roznego Gatunku y rozney Fantazyiey. PasPam 189. Roznym osobom aggrawacyie stac się musiały wielkiemi przechodami. PasPam 212. Tam kiedysmy wychodzili było medytacyi bardzo wiele y roznych w ludziach Woyskowych. PasPam 53v. Rozne niecnoty wyrabiali im nasi chłopcy, ale przecię nieprzelomano zwyczaiu. PasPam 55v. A potym naszych luznych spotykalismy wiezących nąm Supplement rozny. PasPam 61-61v. Posprowadzano Doktorow roznych. PasPam 67v. Z piętnaście poiedynkow odprawowało się pod roznemi Chorągwiami. PasPam 89. Armaty zostało 60. Owych Samopałow Dunskich y rozney Strzelby. PasPam 97v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: różnego gatunku: Owiec inwentarskich w owczarni zawartych na zimę 114 różnego gatunku, tak owiec, owieczek, skopków, baranów, baranków. InwKal I 484. Jeżdżąc widzieć zwierzyńce moje, com pozakładał na różnego gatunku bastardy, postrzegłem dwóch wilków, chłopa z wozem jadącego atakujących. RadziwHDiar 137. rożnego gatunku. allerley Gattung. de diverses sortes. T III 366.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
RÓŻNY
w funkcji rzeczownika
Formy:
Znaczenia:
»rozmaici ludzie«: Ten przywiozł zło. 200. ten 300 ten 100 rozni roznie według dostatku y ubostwa tez. PasPam 165v. Rozni roznie onich tłomaczyli. PasPam 282v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas