W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2008
BABCZYNY, BABCZYN przym.
Słowniki:
SXVI, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp M. m babczyny; ~ odmiana niezłożona lp M. m babczyn; B. n babczyno
Znaczenia:
1. »odnoszący się a. należący do babki – matki ojca a. matki«: Bábczyn brát. DasHünDict Ooijv. Iesce w młodych leciech, zeby był gospodarzem dobrem, na czo sie y poręczył, czo słysząc Tomasz wnęk Babczino wyznanie dał gros [grosz] prawu swiadomi. KsKomUl 55. Der Foeminiorum Possessiva [...] Matczyn der Mutter. Babczyn der Großmutter. KellGram 103.
2. »odnoszący się do rośliny zwanej babką«: Plantaginis Arnoglossi. Wegrichwursz Babcziny. GuldOn 30.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK