W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2016
TYDZIEŃ rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: lp M. tydzień; D. tygodnia; B. uż. nżyw. tydzień; N. tygodniem; Ms. tygodniu; ~ lm M. tygodnie; D. tygodniów; B. uż. nosob. tygodnie; Ms. tygodniach
Znaczenia:
»siedem kolejnych dni«: W dzień zaś pierwocin; gdy będziecie ofiarowali nową śniedną ofiarę Panu, gdy się wypełnią tygodnie wasze, zgromadzenie święte mieć będziecie; żadnej roboty służebniczej czynić nie będziecie. BG 1J 4 moj 28. A po onych sześćdzesięciu i dwóch tygodniach zabity będzie Mesyjasz, wszakże mu to nic nie zaszkodzi; owszem, to miasto i tę świątnicę skazi lud wodza przyszłego, tak, że koniec jego będzie z powodzią, i aż do skończenia wojny będzie ustawiczne pustoszenie. BG Dn 9. W one dni ja Danijel byłem smutny przez trzy tygodnie dni; BG Dn 10. A gdy się skończył sabat, i już świtało na pierwszy dzień onego tygodnia, przyszła Maryja Magdalena i druga Maryja, aby grób oglądały. BG Mt 28. Nacały tydzięn rozne potrawy wkupie uwarzywszy tak nazimno, tego pokesu zazywaią. PasPam 55v. I tu dziwna ze w kraiu tak obfitym gdzie unas wszystkiego było pełno, A oni byli Tydzięn Na mieyscu postali to zaraz do nas po kwescie przysłali zony. PasPam 57. Komu tez potrzeba było koszule Szyc to Szyła y tydzięn y dwie Niedzieli. PasPam 57. Nazaiutrz otrąbiono za trzy dni ruszenie alec się odwlekło do Tygodnia. PasPam 75v. Druga sprawa strony nierządu nieiakiey kramarki, ktora sie wprowadzieła przed tygodniem do Iakuba chałupnika. KsKasUl I, 358.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: najdalej tygodnia »w ciągu tygodnia«: Posłałęm do Burmistrza [...] Mandat naydaley tygodnia będzie miał z Całym Miastem iezeli mi nie będzie wygoda y z konmi. PasPam 167v. ▲ przewodny Tydzień »okres siedmiu dni nastepujący po święcie Wielkanocy«: W przewodny Tydzien Snieg y mroz wielki ze mogł Saniami iechać. PasPam 258. ▲ tygodniem »o tydzień«: Gdy bym był Tygodnięm trochę pospieszył poko nietak nawieziono wziął bym był za korzec altero tanto. PasPam 279. ▲ wielki Tydzień »siedem kolejnych dni poprzedzających Wielkanoc«: Co kolwiek nomine Swoiey wsi obiecał wszystko poodwozili w Wielki Tydzięn. PasPam 82.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Chłop rádby co tydzień Woytá/ co miesiąc Vrzędniká / á co rok inszego Páná miał. RysProv II, 5. ● Kto się chce mieć dobrze ná dzień/ niech sobie gęś zárznie/ kto ná tydzień/ niech wieprzá zákole/ kto ná miesiąc/ niech wołu zábiie/ kto ná cáły rok/ niech żonę poymie/ á kto do śmierci/ niech Xiędzem zostánie. RysProv VII, 5.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas