W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2016
*OSOBNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1664
Formy: lp B. ż osobną; lm B. nmos osobne; ~ odmiana niezłożona lp D. m albo n osobna
Znaczenia:
»oddzielny, odrębny«: On swoiemi rządził Maiętnosciami a ona tez Swoiemi y kozde znich osobną chowało asystencyią. PasPam 82v. Skorom tedy przestał mowić iaki taki z Senatorow osobną na mnie poczęli formoweac Invektywe. PasPam 134v. Trzeba osobną Rellacyią uczynic [z]Swoiey przysługi. PasPam 240.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: za osobnym konsensem chodzić: Ten folwark [...] za osobnym konsensem nieboszczyka ś. pamięci JMP Wojewody chodzi i approbowany jest przywilejem JKM. InwPuck 107. ◆ osobnym chodzić prawem: Ta dzierzawa osobnym chodziła prawem, teraz jednak [...] za jednymże consensem i cesyą, ktora się przy starostwie Osieckim specyfikowała, trzyma i zażywa. OpisKról 325.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Z OSOBNA
w funkcji przysłówka
Formy:
Znaczenia:
»oddzielnie, pojedynczo«: Dałęm iednanym Sposobem za bol y zarany ih [...] Złotych 1200. Zosobna zastąpić Curolika [1]. PasPam 89v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: kożdy z osobna:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas