W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2017
OSOBLIWY przym.
Warianty fonetyczne: *OSOBLIWY, *OSSOBLIWY
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1664
Formy: lp D. m osobliwego; ż osobliwej; B. ż osobliwą; n osobliwe; N. m ossobliwym; ż osobliwą; n osobliwym; Ms. ż osobliwej
Znaczenia:
1. »szczególny, specjalny«: Za osobliwą Boska Protekcyią oswobodziwszy Ruskie Litewskie y Białoruskie kraie [...] poszło Woysko do Związku. PasPam 119v. IokMSC Pan nasz Miłosciwy musi tez miec osobliwą y na ich konferrencyie animadversyią. PasPam 141v. Za Sługi zas ze są na dyskrecyiey dane dla tegosz osobliwego mogą spodziewać się respektu. PasPam 234. W tym zas osobliwą miałem Complacencyią zem zaw[sze] zwierzow tak cwiczył. PasPam 256-256v.
2. »dotyczący jednej osoby, osobny, oddzielny«: Prosze ia tez moy Dobrodzieiu O Osobliwe Błogosławienstwo. PasPam 58. Chcąc iednak to osobliwe nasze Studium na poparcie y potwierdzenie [...] praw napisanych [...] poswiadczyć Ninieyszym skryptem tez prawa z Twierdzamy. PasPam 213v.
3. »osobisty, własny«: Nie kto inszy w tym oswobodzeniu wiezniow ktorzy są na zamian wydani pracował. Tylko przy osobliwey Dyrekcyiey Boskiey moia wigilantia. PasPam 171.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: osobliwy bankiet: Zaprosił [Christian] Samych Senatorow y naypierwsze głowy Szwedzkie na osobliwy bankiet. HistŚwież 131.
Związki frazeologiczne: osobliwym prawem chodzić (sz. zm.): W tej wsi włok 12, która ex antiquo do starostwa Kowalewskiego należała. Teraz jednak czas niemały osobliwym prawem chodzi. OpisKról 5. Wieś Lissowo. Jest to wojtostwo, Ktore osobliwem prawem chodzi. OpisKról 14. Jest w tejże wsi dworek pusty, do ktorego [...] należało włok 5, ktore osobliwym chodziły prawem, teraz jednak nikt się z przywilejem na te włoki na te włoki nie odezwał, cale pusto leżą. OpisKról 458.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
OSOBLIWA
w funkcji predykatywnej
Formy:
Znaczenia:
»jest ciekawe«: Lecz Kumánczykowie/ ktorzy nie mieli woley hándlowáć/ ále kráść; áni też práktikowáć y kupczyć z nimi/ ále ie ráczey nábieżeć/ porwáli się nie opowiednie z zapálczywośćią y z zgrzytániem srogim do oręża/ y zábili ich więtszą częśc. á to osobliwa byłá/ iż w onym náćierániu ná Hiszpany/ wołáli: sánt Yágo/ sánt Yágo. BotŁęczRel V 51.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas