ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 12.01.2022
MIEDZY przyim.
Warianty fonetyczne: MIEDZY, MIĘDZY
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1619
Formy: miedzy // między
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiO, bym ja w ciasnej celi miedzy mnichy Prowadził był wiek posłuszny i cichy! ZrzenAnKontr 378. Do Trewizu włoskiego mil trzy, droga między wyśmienitemi ogrodami i pałacami. ZawiszaPam 80. Inni twierdzą że oszalał i miedzy górami Węgierskiemi wałęsał śię i umarł. ŁubHist 14. Trafiało mi się nieraz widzieć wielorakie takowych soiuszow, stanowionych między Raycą Londyńskim á poddanym wielkiego Mogoła, za rękoimią lub medyacyą Brazyliyskich mieszkańcow. Monitor 54. Alpes, ktore są miedzy Francyą y Włochami. SzybAtlas 41.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: między ... a (między): Przystastwo iuz to było w Samym Czuplu między Morzęm Baltyckiem a Oceanem. PasPam 62v. Stał oboz między Rawą a między Głuchowskiem. PasPam 198.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER