W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.11.2017
GŁUPI przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1608
Formy: lp M. m głupi; n głupie; lm M. mos głupi
Znaczenia:
»niemądry, nierozważny, niedoświadczony«: Chłop głupi między Dworzany/ Iáko Wilk między Brytány. ŻabFor A3v. Zwierza wszelakiego wielka tam iest obfitość kuropatw zas nie masz z tey racyiey ze to iest głupie przelęknąwszy się lada czego to padną y namorzu y utonie. PasPam 55. Byli [Szwedzi] zrazu tak głupi że się dali łowić ale potym zaniechali siedząc w Fortecy. PasPam 71v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Głupi na bogactwach wiek swój zasadzają, Te być ozdobą i te sławą być mniemają. VerdBłażSet 47. ● Bogáctwá tę własność máią. Mądrego głupiem dziáłáią. KnAd 31. ● Pięniędzmi bogactwy mądry władnié/ głupi iem służy. KnAd 837. ● Głupi możny (bogáty)/ niéznośny. KnAd 253. ● Wenn ein Narr einem Irrthum entgehet/ jednego Błędu uchodząc Głupi, geräth er in den andern/ tráfi w drugi. ErnHand 227. ● Kto z mądrymi chodzi, mądrym będzie, przyiáciel głupich, podobnym im będzie. BirkOboz 74. ● Mądry oyciéc syná ma mieć głupiégo/ á bogáty vbogiego. KnAd 803. ● od przysł.: Głupi sam się ze skóry łupi. Z dowcipu Lisy chwalą, lecz ten bárdzo głupi, Co ná zimę, ná mroży [!], z Kożucha się łupi Lecie iáko sobie chce, kożuch; ále zimie Nie zwierz, człowiek go czásem, choć w izbie, nie zdeymie A ty opák nieboże, bo pokiś był młody, Miałeś Rysie, Sobole, do ciáłá wygody. PotPocz 111.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
GŁUPIA
w funkcji predykatywnej
Formy:
Znaczenia:
»jest niemądre«: Jeżeli to nie głupia szukać z tymi zwady, Którzy mu towarzyszmi będą i sąsiady? ChądzJRelKontr 301.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas