W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2008
MOCNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1616
Formy: st. równy lp M. m mocny; ż mocna; D. m mocnego; C. m mocnemu; B. m żyw mocnego; N. m mocnym; ~ st. wyższy lp M. m mocniejszy
Znaczenia:
1. »mający siłę, moc, silny«: Slepa Fortuna więcey moze nizli ty y nie uwaza kto mocnieyszy PasPam 192v. Tak był mocny [jastrząb] ze z zaiącem starym związawszy się y udusiwszy to czasęm poprawił się [...] podnosząc go od ziemie iak kuropatwę. PasPam 256. Mocnym Lwem y Niedzwiedziem kto się pieczętuię Nie zamruzone oko wbitwie pokazuie. PasPam 270v.
2. »liczny, znaczny; trudny do pokonania«: Posłano kilka Tysięcy koronnego Woyska y Litewskie wszystko oprocz Hussarskich per modum mocnego Podiazdu. PasPam 199v. Zetkn[i]emy się z naszą przednią strażą ktora [...] nie była tak Mocna iak on Podiazd Moskiewski. PasPam 92v.
3. »dzielny, nieugięty«: Kiedy krola będziemy mieli mocnego nie tak się o niego o burzą te zawzięte Impety. PasPam 242v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Przyiaźń się tám mocna stáié/ gdzié podobne obyczáié. KnAd 969. ● Biáłagłowá grzeczna Wino mocne/ Z namędrszego vczyni błazna. ŻabPol B3v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
MOCNY
w funkcji rzeczownika
Formy:
Znaczenia:
»mocny człowiek«: Słabemu dasz [Boże] moc, wnet Słabość mocnemu. PasPam 109v. Miny pod Mieyskie Bramy pozaprawadzano. Ze iuz Wieden vix vix spirabat własnie kiedy owo mocny Słabego na Siędzie azagarło Scisnie. PasPam 258v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas