W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2018
BABY rzecz. blp
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy:
Znaczenia:
astr. nazwa własna »gwiazdozbiór Plejady«: Báby/ gwiazdy/ Pleiades [...]. Kn 11. Tego, ktory uczynił Báby ná niebie y Orioná/ ktory cień smierci w poránek odmienia/ y dzień w ciemności nocne [...] PAN jest Imię jego. BG Jk Am 5, 8-9. Báby, są siedm gwiazd drobnych, ktore są podle siebie ułożone. OvOtwWPrzem 517. Baby, gwiazdy, abo pleiades, czyli dżdżownice, drudzy zowią mamki Jowiszowe. MatłBabBad 180. HYADES [...] GWIAZDY Báby ná niebie siedm ich iest y záwsze deszcz przynoszą. DanKolaDyk II, 134. KOpáią go [korzeń lakrycji] [...] w ten czás gdy Báby niebieskie záchodzą. SyrZiel 652.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: baby dżdżownice: Baby dżdżownice chłodzą czyli chłoszczą z szablą Oriona. MatłBabBad 189.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka:W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2018
BABY rzecz.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1661
Formy:
Znaczenia:
nazwa geograficzna »nazwa miejscowości«: Tego starostwa [odolanowskiego] jest posesorem JW JMP Jakub Rozrazewski [...] A to za przywilejem JKM PNM na ustapienie WJMP Piotrowi Opalińskiemu [...] starostwa odolanowskiego z miasteczkami Odolanów i Sulimierzyce nazwanemi [...] także i folwarków Koczura, Glisnice i Baby rzeczonych. LustWielk 103. Folwark na Babach. LustWielk 109.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka:W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2018
BABY rzecz.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1670
Formy:
Znaczenia:
składnik nazwy geograficznej hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji: Nimsię słonce nachyli: na Gaurskie Baby [...] Kto pierwszey, Viktoriey nowinę przyniesie Sto Tysięcy we złocie: da [Osman] y konia z rzędem Y znacznem Vrzędem. PotWoj 76.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: