W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2013
*PANIEŃSTWO rzecz. n
Słowniki:
notują
Formy: lp M. panieństwo; D. panieństwa; B. panieństwo; N. panieństwem; Ms. panieństwie
Znaczenia:
»stan panieński; dziewictwo, cnota«: Panienstwo Virginitas. LodDict 65, 1. Nie pánna / abo nié pánic/ co vtrácił ábo vtráciłá pánieństwo [...] v. Dziéwicá. Kn 512. Dla tegoż o Pánieństwie/ ktore ślubiłá Pánná naświętsza Bogu/ ták nápisał Bernárd ś. BirkOboz 15. Iupiter chcąc {Ledę] pánieństwá pozbáwić/ w postáwie łábęciá ná nię przypadł. OvOtwWPrzem 221. Neptunus [...] pánieństwá ią zbáwieł. OvOtwWPrzem 479. Lucyia święta [...] gdy iey Páskazyus Tyran powiedział/ że cię każę ná niepoczciwe mieysce kátu záprowádzić/ y złupić z pánieństwá twoiego/ státecznym sercem odpowiedziáłá. StarKaz 452. Zakonny Obieraiąc zywot Swoie Bogu konsekruie Panienstwo. PasPam 282. Nie widzisz tego, że w Niebespieczenstwo Siebie y swoie chcesz wydáć pánienstwo. OblJasGór 69. Tenże Koloman żył w Panieństwie i czystości z Salomeą Siostrą Leszka. ŁubHist 27. Bo iesli ktorą cnotą/ tedy pánieństwem Swięci iásnieią lepiey/ niżeli iutrzenká/ niżeli słońce. BirkNiedz 62. Dziwowáłá się Pánná błogosłáwiona porodzeniu swemu/ iż Pánną będąc porodziłá/ pánieństwá nie stráciwszy. BirkNiedz 63. Die Jungfrauschafft einmal verlohren allezeit verlohren. Panienstwo raz utraciwszy zawsze utracone będzie. MalczZebr 98.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK