W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2013
PANNIN przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: lp B. n pannine; ~ odmiana niezłożona lp M. m pannin
Znaczenia:
»należący do a. związany z młodą, niezamężną kobietą, dziewczyną«: Przyiechalismy tedy zSiądę z konia az iuz Ryną wieczerzą noszą y iuz swita drudzy goscie spali y Oyczym Pannin Pan Wilkowski. PasPam 221. Diskurs pannin. Ktoś pannę, żeby cnotę w lepszej miała cenie, Napominając, wspomni jej zacne rodzenie. PotFrasz4Kuk I 218. Słáć Pannine Loże;/ ścelę Loże, słałem, (ám) pościelę. ErnHand 114.
# Użycia metajęzykowe: # Pánnin/ Jungfräulich. MalczZebr 27 # Der Foemininorum Possessiva [...] Pánnin der Jungfrau. Pánin der Frauen. KellGram 103
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK