W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2019
*ŻĄDAĆ czas. ndk
Słowniki:
T, L, SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI (?), Kn (?) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: cz. ter. lp 3. os. żąda
Znaczenia:
»pragnąć«: Powiedział Poseł ze bardzo krol Io MSC ząda y prosi. Ia dopiero że niemąm tey rzeczy [u]mnie co by miała bydz od mowna krolowi IoMSCi. PasPam 251r-251v. Rownego Fantazyią Syna kozdy ząda. PasPam 269v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Kto dość ma/ więcey nié żąda. KnAd 385.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
ŻĄDANY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp M. m żądany
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiWźiąłem to przed śię/ będąc nie po ieden kroć żądány od niektorych ludźi/ ábym te kśiążecżki/ APOPHTEGMATA názwáne/ przedtym wydáne od zacnego y vcżonego cżłowieka Páná Bieniaszá Budnego/ znowu z Drukárnie swoiey/ na świát wydał. BudnyBPow 4 nlb.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas