W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2021
*BEZŚWICZNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1730
Formy: lp D. ż bezświcznej
Znaczenia:
»nieoświetlony światłem świecy; ciemny«: Konserwacya, zbawienie [Królestwa], y rátunek, ták w Woynie, iáko y w pokoiu, záwisło: od postanowienia porządnego nie nocy iedney bezświczney, w tumulcie, niekrádzionych, álbo wymierzonych, niespráwiedliwie Konstytucyach Seymu. JabłSkrup 58.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: BR-K