W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2016
BABI przym. od BABA I
Słowniki:
notują
Formy: lp M. m babi; ż babia; n babie; D. m babiego; ż babiej; C. m babiemu; ż babiej; B. m nżyw babi; ż babią; N. m babim; ż babią; n babim; Ms. m babim; ż babiej; lm M. nmos babie; D. babich; C. babiem; B. nmos babie
Znaczenia:
»właściwy kobiecie (zwykle starej)«: Acz młody był, ale prócz tego babiej twarzy. NiemPam 119. Bábi/ Anilis [...] Anicularis [...]. Kn 11. Bogini rzekłá [...] W tym [momencie] Pálládą się stawszy/ Bábią twarz zrzuciełá. OvOtwWPrzem 216. Dzis on humor wspaniały, on umysł nadęty WBabi płacz y kobiece obraca [Osman] Lamenty. PotWoj 119. Łodź, ziemskim trybem, Pod tákimże maluią właśnie wielorybem: Poetyckim, y plotkom, okázya Bábiem, Iákoby to tam Noe z swym pływał Korabiem. PotPocz 91.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: babi cząber: ▲ babia gęba »człowiek gadatliwy, gaduła«: babia gęba. ein Schnattermaul. caquet, caqueteur, babillard. T III 16. ▲ babi gnój: ▲ babia jagoda: ▲ babi kołacz: ▲ babi mur: ▲ babia sól: ▲ babia upa: ▲ babie zęby: ▲ babie ziele:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Węgrowie szabeltasy swe pogubić mieli, na dawnym fundując się przysłowiu: babi taniec, węgierska wojna niedługo trwać zwykła. JemPam 250. ● babi narod zawsze chytry. T III 16.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
BABI
Znaczenia:
składnik nazwy geograficznej hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji: Chowański poszedł pod sam Witebsk i stanął w Babim Polu. ChrapDiar I 492. Miasto Babimost. LustWielk 17. Babę, kto w mieście nie bywał (pierwszy raz jadąc), musi w bramie miejskiej całować. Ba i na babim moście drugi zawoła, piche; by diabli furmanili. MatłBabBad 180.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: babia góra: ▲ :
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: babia Góra: Babia gora ma w sobie proszki y zioła do Aptyk idące. ChmielAteny II 334. ▲ :
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

Patrz BABSKI.
Autor: PK