W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2008
*SIEKIERA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1616
Formy: lm M. siekiery; D. siekier; B. siekiery; N. siekierami
Znaczenia:
»rodzaj narzędzia do rąbania«: Az tam iuz radzą iako się pod Szancować iako mory rąbać a czym rąbać niewspomnieli A siekiery kędy Dopiero zaraz kazał straznik Wołoszy zpod Chorągwie że by się roziechali po wsiach o mil dwie albo trzy o przyczynie siekier ieszcze nieswitało aiuz pięc Set Siekier nakupie nakładziono. PasPam 57-57v. Sąm wstał mało co spiąc owe siekiery kazał podzielic między chorągwie y piechotę. PasPam 57v. W pewnym mieyscu odcieni lod Siekierami co było morze ieszcze z brzega niepusciło. PasPam 61v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: z siekierą do dwora chodzić, z siekierą do dworu chodzić: Czynsze powinne áby według czásu Młynarz oddawał, y do napraw Dworskich Budynkow, áby z siekierą według vstáwy, y powinności do Dworá chodził. HaurEk 41. Aby iednak Czynsu Złotych 40 ktory teraz dawa płacił y z Siekierą do Dworu na Poprawe chodził Słowik Młynarz. KomonDziej 115v-116.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Koń bossy ná lod/ Bot dziuráwy ná błoto/ Tępa siekierá ná drwá Niebespieczni są. ŻabPol B1.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas