ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2016
SÓL rzecz. ż
Słowniki:
SStp, Kn, T, L, SWil, SW, SJP notują
SXVI (?) nie notują
Formy: lp M. sól
Znaczenia:
1. »kopalina«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: sól beczkowa (sz. zm.): Na tesz wozy brano iego [Aleksandra Fressnera] sol w balwaniech y Beczkową do Miechowa. TrepNekLib 88. AktaKrak II/1 94. AktaKrak II/1 108. Żupnik [...] nie tylko że suchedniową sól stanowi ślacheckiemu zatrzymuje, ale beczkową sól w tak wysoką cenę wyniósł, że beczkę soli na własną potrzebę ślachecką i po zł 12 płacić muszą. AktaKrak II/2 487. ▲ babia sól: ▲ bałwan soli, bałwan solny: Báłwan soli/ Gleba salis [...] Figmentum salis [...] Słup solny. Kn 13. Iákim sposobem srogie kámięnie y báłwany soli, nie tylko z mieyscá ná mieysce bliskie przestáwiáią; ále y ná wozy po legárách przemyślni Furmáni sámowtor zwykli wprowadzáć. SolArch 18. Są [w kopalni soli] okná albo szyby [...] dla ciągnienia do gory kołowrotem bałwanow solnych, ktore tam wycinaią gornicy. ChmielAteny II 331. Xiąże Rádziwił Peregrynánt [...] Zony Lotowey w Bałwán soli zámienioney, y Jabłek Sodomskich popioł w sobie máiących nie oglądał. ChmielAteny II 522. ▲ sól bałwaniasta:
2. »substancja chemiczna«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: sól alkali: Sol Alkali. Tá sol tym sposobem bywa robiona z liściem/ z klączem/ z korzeniem/ y z kwiátem tego Kminu. SyrZiel 437. ▲ sól amoniacka: [...] wsypáć do tegoż [...] Soli Amoniáckiey poł łotá tákże miáłko utártey. SyrZiel 837. ▲ sól apteczna: ▲ sól balsamowa: ▲ sól amonijacka:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: sól angielska:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: