W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.11.2008
*PILNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: lp B. ż pilną; n pilne; lm Ms. pilnych
Znaczenia:
1. »niezwłoczny, nagły«: Gdy Posłannikowie Carscy [...] iadą wyprawieni do Io (K)MSCI w pilnych potrzebach y Sprawach [...] przydałęm konfoy [konwój] y Przystawa. PasPam 161v.
Związki frazeologiczne: pilną mieć drogę: Proszę na wstęp wymawia się Mazepa ze pilną mąm drogę. PasPam 177.
2. »uważny, czujny«
Związki frazeologiczne: mieć na coś pilne oko:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: pilna potrzeba: Posłannikowie Carscy [...] iadąwyprawieni do Io KMSCi w pilnych potrzebach y Sprawach [...] przydałęm konfoy [konwój] y Przystawa [...]. PasPam 161v. [...] przyznay się kogo tu szlákuiesz? On ná to. W pilney Krolowey potrzebie Mátki mey szukam. ClaudUstHist 67.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas