W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2016
POBRAĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1650
Formy: bezok. pobrać; ~ cz. prze. lp m 2. os. pobrałeś; 3. os. pobrał; ż 3. os. pobrała; n 3. os. pobrało; lm mos 1. os. pobraliśmy; 3. os. pobrali; ~ cz. zaprze. lm mos 3. os. pobrali beli; ~ cz. przy. pr. lp 1. os. pobiorę; 3. os. pobierze; lm 2. os. pobierzecie; 3. os. pobierą // pobierzą; ~ tr. rozk. lp 2. os. pobierz; ~ im. uprz. pobrawszy; ~ nieos. cz. prze. pobrano
Znaczenia:
1. »wziąć, zabrać«:
Rekcja: co
Z pałacu przyszedszy swoie rzeczy pobrali [...] y nałbie utykaiąc pobiezeli. PasPam 143. Chorągwie kotły pobrano Drudzy tez Chorązowie na mory mnichom Chorągwie podawali. PasPam 200. Nawet piniędzy niedostarczyli pobrać bo tego po wszystkich namiotach zastawano dosyć. PasPam 260v. Pobrawszy insze rzeczy biorą tez y prochy y czapki w chustki kto w co ma. PasPam 60.
2. »zdobyć, zająć, zabrać do niewoli«:
Rekcja: co
Na ostatku piechoty pobrano z kilka Set y do Sapieie y do Czarnieckiego. PasPam 108-108v. Tak z nich piechotę uczyniono y wolno do krola puszczono. Starczyznę iednak Rotmistrzow pobrano. PasPam 200. Turcy pobrali Miasta Szturmęm. PasPam 247. Turkow po dwa kroć potęznie bili. Obozy z dostatkami pobrali y fortec kilka potęznych Opanowali. PasPam 282v.
3. »o koniu: ująć za uzdę«:
Rekcja: co
Kiedysmy iuz byli gotowi pobralismy konie w ręce y taksmy ie piechotą za sobą prowadzili. PasPam 182v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: bies pobierze coś »coś będzie stracone, zmarnowane«: Jako śnieg topnieią [dobra wzięte w zastaw] Zaledwie zagrzeiesz wdomu swym drapieżnym. Wszytko to bies pobierze y ciebie naKoniec. OpalKSat 61.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
POBRANY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lm M. nmos pobrane; D. pobranych; B. nmos pobrane
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas