ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2012
SUMNIENIE rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: lp M. sumnienie; D. sumnienia; B. sumnienie; Ms. sumnieniu
Znaczenia:
»poczucie odpowiedzialności za swoje postępowanie; sumienność, uczciwość«: Takowy bunt y kupę na zdrowiach Honorach y Substancyach karać Obowiązek Sumnienia y prawa ninieyszego nasię bierzęmy. PasPam 213. Atoż masz Miłosciwy krolu Effectum niecnotliwych konsyliarzow [...] Po osadzałes nimi krzesła Podawałes im naywyszsze Subsellia poczyniłeś ich Panami Takich Ludzi gdzie Sumnienia niemasz Boga w sercu a gdzie Boga niemasz tam darmo spodziewac się upamiętania. PasPam 228.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: wolne sumnienie: Mądrzy powiedaią że kto Ma wolne Sumnienie ten wszelakie kalumniie y Ludzkie fałszywe mowy powinęn lekce ważyć. PasPam 148.
Związki frazeologiczne: dobre sumnienie »brak poczucia winy«: Dobre Sumnienie y niewinność iest to Memoria Actionum Nostrarum bene a bobis gestarum I iako by nie iaka approbacya y utwierdzenie mysli naszych dobrze o swoich uczynkach trzymaiących. PasPam 148v. ◆ na swoje sumnienie brać »brać za kogoś odpowiedzialność«: Iuz że się day nachylić moiey perswazyiey a ia cię na Sumnienie swoie kapłanskie biorę. PasPam 144. ◆ sumnienia skrupuł »wyrzut sumienia, niepokój wewnętrzny wypływający z poczucia winy«: Musiała bym w tym miec Sumnienia skrupuł, gdy bym widząc W MM Pana affekt szczery, nie miała go podobnym oddawac affektem. PasPam 224.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Wielkie Bogáctwo/ wierna miłość/ cięszka chorobá/ y zránione sumnienie/ nie mogą być zátáione. RysProv XVII, 7.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Afekt naylepszemu Nieprzyjaciel rozumowi (ba y Sumnieniu). DobrGram 379. ● Vydziész sędziego karánia/ nié sumnienia kátowánia. KnAd 646.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas