W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2019
POCAŁOWAĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1610-1625
Formy: bezok. pocałować; ~ cz. prze. lp m 1. os. pocałowałem; 3. os. pocałował; ż 1. os. pocałowałam; 3. os. pocałowała; lm mos 3. os. pocałowali; ~ cz. przy. pr. lp 1. os. pocałuję; 3. os. pocałuje; ~ tr. rozk. lp 2. os. pocałuj; lm 2. os. pocałujcie; ~ im. uprz. pocałowawszy
Znaczenia:
»wykonać gest (dotknięcia ustami) wyrażający sympatię, miłość i/lub szacunek«:
Rekcja: kogo, co
Dziękując, ziemię-m pocałował i odpuszczenia jeślibym w czém wykroczył, prosił. SaadiOtwSGul 46. Lecie mleko, w jesieni jabłko z gronem wina, Na wiosnę poziomeczki, zimie do komina, A kiedy mię Jagienka piękna pocałuje, Ani tak mleko, ani jabłko tak smakuje. SzymSiel 47. Nioe ma się ták tłumáczyć, osenlemini Filium, pocáłuycie syná. KorRoz 25. Dotkniy się tey siwizny, wolney od sromoty, Pocałuy ten policzek, y obacz tę skronią. CorMorszACyd 159. Po tym Akcie vdáł się Krol ná modlitwę/ y odpasał Miecz od boku/ pocáłowawszy położył ná Ołtarzu/ á záraz Milord Lancáster, przypiął mu do nog ostrogi/ y wdział mu ná ręce iego białe rękawiczki. MerkPol 244. Był introdukowány od Kardynáłow między ktoremi procumbens, pocáłowáł Oycu świętemu nogi/ i witał wszytkich Kárdynáłow (vt moria est) amplexu. MerkPol 277. Twoie Sliczne y Oczom moim milusienkie pozdrawiam drobiaszczki y one iako nay prędzey pocałowac zyczę. PasPam 193. W tym się poznáwam dziewká nieszczęśliwa Zem cię y razu nie pocałowáłá. OvChrośRoz 26. To swoiemu záchowuiąc Czasowi, teraz prosiemy, ábyśmy ultricem WKMP No Mo dexteram ták wielą tryumfow ukoronowaną pocáłowáli. DanOstSwada I, 22. Całuię. küssen. baiser. § Kiedy ćię pocałuię, trzy dni cukier w gębie czuię. T III 98. Zoczyła [...] Xiędzá [...] ktory ná łáwie leżał y twárdo spał, do ktorego poszedszy [królowa] pocáłowáłá go. GdacPan 34.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: ekspr. pocałować kogo w dupę: Kiedy kto zabije kogo, Nie trzeba go płacić drogo, Powinien go za pokutę Trzykroć pocałować w dupę. DzwonStatColumb 19.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
POCAŁOWANY
im. przym. czyn.
Formy: lp M. m pocałowany
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiBył [Jezus] w vstá od Iudasza zdrayce, ktory go wydał, pocałowany. BanHist 131.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK