W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2018
POCHLEBSTWO, PODCHLEBSTWO rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1608
Formy: lp M. pochlebstwo; D. pochlebstwa; C. pochlebstwu; B. pochlebstwo; N. pochlebstwem; Ms. pochlebstwie; ~ lm M. pochlebstwa; B. pochlebstwa; N. pochlebstwy
Znaczenia:
»schlebianie czyjej ambicji, dumie; przychylne zdanie o kim wygłaszane w jego obecności«: A też się nikt nie naje prawdą, lecz nabawi siebie zdrowia, pochlebstwem nikt się nie udawi. VerdBłażSet 56. Przypochlebiam się komu/ Wkradam się w-kogo pochlebstwy. Kn . Pochlebstwo. umie dobrzé pochlebstwo. pochlebiánié. Kn . Pochlebstwo przyimuię/ pochlebcé słucham. Kn . Fraszka i wiersze, pochlebstwa, pochwały, Fraszka i służba, i mój afekt stały. MorszAUtwKuk 98. Zatulał uszy czapką niechcąc owego słuchac podchlebstwa. PasPam 100. Iest to węzeł przyznam się trudnosci niemałey Zeby albo w cenzurze [zam. cenzurę] pochlebstwa nie w kroczyć Albo niegodnie chwaląc z drogi niewyboczyc. PasPam 274v. Cnota pochlebstwu nie podlega, ale w Bogu grontuie nádzieię. OblJasGór 78v. Pátrz tego, áby przez nie potrzebne pochlebstwá białogłowskie, uciętych słow nie nauczyła się corká twoiá. MłodzKaz III, 11. Y iabym się iął pochlebstwá/ ieśli ták popłáca/ Nálazbym tákiego Páná/ co na to utráca. NowSow 32 nlb.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Pochlebstwo szkodliwe/ tákżé i pochlebcá. KnAd 863.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz pochlebienie, pochlebowanie.
Informacje dodatkowe: Uzupełnić Kn
Autor: PKData ostatniej modyfikacji: 08.10.2018
*PODCHLEBSTWO rzecz.