W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2017
*POCHOWAĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy: bezok. pochować; ~ cz. prze. lp m 1. os. pochowałem; 2. os. pochowałeś; 3. os. pochował; ż 1. os. pochowałam; 3. os. pochowała; lm mos 1. os. pochowaliśmy; 3. os. pochowali; ~ cz. zaprze. lp m 3. os. pochował był; ż 3. os. pochowała była; ~ cz. przy. pr. lp 1. os. pochowam; 2. os. pochowasz; 3. os. pochowa; lm 3. os. pochowają; ~ im. uprz. pochowawszy; ~ nieos. cz. prze. pochowano
Znaczenia:
1. »o zmarłych : pogrzebać; o padniętych i zabitych zwierzętach: zakopać«:
Rekcja: kogo, co
Y te ktore byłá pochowáłá/ Y do sámych piekielnych cieniow zprzymykáłá/ Wykopywáią skarby/ podniátę do złego. OvOtwWPrzem 11. Pochowalismy ią w Stopnickim kosciele u Oycow Reformatow. PasPam 245. Eodem Anno Rodzic moy kochany umarł [...] Pochowałem go w krakowie u karmelitow na Piasku. PasPam 249. Poydę go szukác, az samey miłości Lub z pobozności, lubo y i litości Z tych swoich ramion, máry mu urobię Y pochowam go sama Kędy W grobie. OblJasGór 68v. [...] á kiedyż Starkę (Bábkę) pochowają. ErnHand 407. Gdy [...] znidę z świata - a duszę wiecznemu Stwórcy poruczę, pochowasz me ciało. LubSEklPol 86. [S Wit] w dziecinskim lecie w lat 13 Meczenską Korone w Rzymie dla Chrystusa otrzymał y zaczna Pani Florentia Ciało iego pochowała. KomonDziej 176v. Pytano kto ie pozabiiał, odpowiedział nie wiem kto ie pochował odpowiedział ia, pytanop go toś tedy musiał wiedziec kto ich y kiedy pobił kiedyś ie ty pochował, on powiedział wszytko co się y iako działo y iako ie pobyte znalazł w piwnicy. HistŚwież 176. Ktore [dziecię] urodzone w nocy wyniesłam y pochowałam go. AktaMusz 75. Jeżeli go [zdechłego bydła] nie pochowa i nie zagrzebie, tedy się temu przeciwnym stawi 15 złotych dać powinien. WilkKozKutrz .
2. »ukryć«:
Rekcja: co
Mátkę [...] y z iey płodem/ no wąż pomordował/ y w swoy nienásycony brzuch one pochował. OvOtwWPrzem Ov. Od tego czasu kiedy iuz mieli pokryc głowy to pochowali wprzod Xiąszki y chustki. PasPam 56v. Nieboszczyk Rodzic moy naioł nąm Gospodę u Popa, ktory się zwał Hospodyn Ce[rk]wi Troieckiey, kiedy kozacy zabiiali Szlachtę, ten Hospodyn nas był pochował. DrobTuszInf 5.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
POCHOWANY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp M. m pochowany // pochowan; ż pochowana; n pochowane; lm M. mos pochowani; nmos pochowane; B. nmos pochowane
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiKlimene [...] członkow bezduchych szukáłá/ Nálázłá iuz ná obcym brzegu pochowáne. OvOtwWPrzem 71. Prosili rodzicow, áby po śmierci kości ich w iednym dzbánie pochowáne były. OvOtwWPrzem 143. Modlił się [...] áby mogł leżeć między swymi/ Y rękámi pochowan był przyiacielskimi. OvOtwWPrzem 455. Gdy oddał Duchá Bogu Krol Ociec iey [Elżbiety]/ támże w Kościele Pánieńskim pochowány był. OkolNiebo 39. Pochowána w Kápitularzu przed Krucyfixem w tymże Klasztorze/ z pámiątką świątobliwości opisáney ná nagrobku. OkolNiebo 40. Ciało moie [...] Ziemi oddane byc ma, y Pochowane w Kaplicy według obrzędu naszey Religij Ewangelickiey na mieyscu naznaczonym. DekrŻmud 186a. Táka ma bydź iáko y inny vćciwie ná mieyscu święconym z obrzędámi zwyczáynemi kościelnemi publice pochowána. WisCzar 104. NA [...] Szwedow napadli [...] y Trzynastu nad Folwarkiem Mikużowskim Szwedzi zabili, y tam pod Bozą Męką na brzegu Rzeki V Szancow samych pochowani. KomonDziej k. 165.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK