W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2018
POCIĄGAĆ czas. ndk
Słowniki:
Kn, SJP notują
SStp, SXVI, T, L, SWil, SW nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: bezok. pociągać; ~ cz. prze. lp m 3. os. pociągał; ~ cz. przy. złoż. lp zneut 3. os. pociągać będzie
Znaczenia:
1. »chwyciwszy co poruszać w swoim kierunku; napinać«: Wtákowych Zárnách będzie się sposobnie obrácał kámień, kiedy przypráwisz do wrzecioná z drugiey strony przeciwne koláno tákie, iákie iest NML, y z desczułką P, áby dwoie ludzi náprzemiánę nogámi pociągáli przewinienia wrzecioná ku sobie, náciskáiąc ku ziemi desczułkę P. SolArch 98.
2. »szybko poruszać się naprzód, posuwać się, pomykać«: O kiedy się to znowu wezmięmy przeginać, kiedy weznięmy pociągać iuz y Harruzęn widzięmy dobrze. PasPam 66v.
3.przen. »działać, współdziałać«: Lepiey ż[e] od nas kto znami aequaliter pociągać niechce. PasPam 122v.
4. »żądać stawiennictwa, pozywać«
Związki frazeologiczne: do sądu pociągać:
5. »powodować, wywoływać, zmuszać«:
Rekcja: co
Wielkie szczęscie wielkie tez zwykło za sobą pociągac Nieszczęscie. PasPam 149av.
6. »skłaniać ku czemu, przyciągać, nęcić«:
Rekcja: kogo
Mnie tez bardziey appetyt pociągał ad pingvem Globum nizeli do gołych piniędzy. PasPam 220.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: Red.