W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2018
ŁOWIĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: bezok. łowić; ~ cz. ter. lm 3. os. łowią; ~ cz. prze. lm mos 1. os. łowiliśmy; ~ tr. rozk. lp 2. os. łów
Znaczenia:
1. »chwytać zwierzęta«: Zwierz Niepłochy da się z iechac y blisko do siebie strzelic a osobliwie takesmy ich łowili upatrzywszy stado Ieleni wpolu. PasPam 54v. Gronlandya ma tak wiele ryb [...] osobliwie Szledziow Stokwiszow ktore łowią in Ianuario y Suszą na Mrozie y Nawietrze. PasPam 71.
2.przen. »brać do niewoli ludzi«: Od tego tedy czasu kazał ich [Szwedów] Woiewoda niewczasować podpadaiąc strzelaiąc wywabiaiąc ich do Wałow y byli zrazu tak głupi że się dali łowić ale potym zaniechali siedząc w Fortecy. PasPam 71v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: w łóżku ryby w nocy łowić »oddawać bezwiednie mocz podczas snu«: ryby przez sen łowić; w łożku ryby w nocy łowić ins Bett pissen. pisser au lit. T III 1948. ◆ ryby przez sen łowić »oddawać bezwiednie mocz podczas snu«: ryby przez sen łowić; w łożku ryby w nocy łowić ins Bett pissen. pisser au lit. T III 1948.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Łowić sobie kotku. RysProv VIII, 7. Liszka głodna/ drzęmié. Łow sobie kotku. KnAd 453-454.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
ŁOWIĄCY
im. przym. czyn.
Formy: lp M. m łowiący
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiRybak ieden łowiący na rzece Cherwel pod Oxsortem, uczuł z nagła trzęsienie łódki swoiey, y razem uyrzał ryby przelęknione tam y owdzie z niezwyczayną prętkością y wzamieszaniu pływaiące. BohJProg II 135.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

ŁOWIONY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp M. n łowione
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPtastwo wtym miesiącu łowione iezli tłuste, znaczy sniegow y mrozow obfitość. ChmielAteny III 422.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas