W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2023
*POCZET rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: post 1603
Formy: lp D. pocztu; B. uż. nżyw. poczet; Ms. poczcie; ~ lm M. uż. nosob. poczty; D. pocztów; B. uż. nosob. poczty
Znaczenia:
»drużyna wojskowa dowodzona przez towarzysza, orszak«: Mieszczanie poczet niemały jezdnych i pieszych przeciwko królowi wysłali, a klucze od miasta oddali pozłacane. GórnDzieje 171. Ruszył sie K I M. z Orszy do Dąbrowney ná noc szłá wespoł y piechotá K I. M. szły roty niektore y poczty vsarskie y kozáckie: chorągwie iednák krolewskiey nie rostoczono. BielDiar Aijv. [...] do Ich. MM. Pánow Stárostow Vkráinnych dał znáć [hetman]/ prosząc/ áby według Constituciy przeszłego Seymu poczty swe przysłáli. DiarZwyc A2. [...] Nie zwykli sie nászy Polacy bádáć y pytáć/ wiele woyská/ y pułkow Nieprzyiaćielskich/ ále sie tylko pytáią gdźie są/ áni ich też czekáią w Miástách/ Fortecách/ y w Zamkách obronnych/ nigdy ále záwsze/ y zaraz/ odważnemi ánimuszámi/ y śmiałym sercem ledwo nie nágo z zbroynemi Nieprzyiaćiołmi potężne bitwy małą garśćią Rycerstwá sławney Korony zwodzą/ y zwyćięstwá Tryumphálne odpráwuią/ w máłym poczćie mowię/ y w máłey garśći żołnierzá. StarWyp A4-A4v. Uczyniwszy targ o swoię skorę pozwolił [Rakocy] Milliony y uprosiwszy sobie zdrowie iako zyd kałauzowany do Granice bardzo w małym poczcie samo kilk tylko. PasPam 52v. Oycowie do Synow pisali, zony do Męzow, że by tam niechodzic chocby zasług y pocztow postradać. PasPam 53v. Spytał mię do kąd iadę powiedziałęm że do Chorągwie poczet sprowadzić. PasPam 122v. Iako z Rękawa wysypały się Woiewodztwa Woyska Wielkie Poczty Panskie, Piechoty. PasPam 230.
Związki frazeologiczne: z pocztu wypuszczać kogoś »zwalniać ze służby wojskowej (z prawem zabrania drużyny)«: Posyłaią do Chorągwie że by mię zpocztu niewypuszczano. PasPam 123.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas