W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2010
ŻYCZLIWY przym.
Słowniki:
SStp, SWil, SJP notują
SXVI (?), Kn (?), T (?), L (?), SW (?) nie notują
Formy: st. równy lp M. m życzliwy; C. m życzliwemu; B. ż życzliwą; lm M. mos życzliwi; nmos życzliwe; D. życzliwych; B. nmos życzliwe; ~ st. wyższy lp M. m życzliwszy
Znaczenia:
»przychylny«: Idzie nadobny kwiat widzięcznej wonności, Hijacynt śliczny, który swej młodości odżałowawszy, w imię Jezusowe poszedł na żniwo robić Chrystusowe. Prandota, Iwo – biskupowie święci krakowscy – wielce są na niebie wzięci. O trzy, czterykroć i nader szczęśliwi Odrowążowie ojczyźnie życzliwi! TwarKPoch E1v. Niechcesz na moię zyczliwą uczynic Intencyią obaczysz zeć iutro więcey wyperswaduią kilka set Obuszkow kiedyć ie w kole pokazą. PasPam 120v. Niechcesz na moię zyczliwą uczynic Intencyią obaczysz zeć iutro więcey wyperswaduią Kilka set Obuszkow kiedyć ie w kole pokazą. PasPam 120v. Kiedy WMSC dowiedziesz tego że od Stąpiwszy związką [związku] zabierasz się do tych ktorzy są zyczliwi Maiestatowi y Oyczyznie będziesz to krolowi IoMSCi rzecz miła. PasPam 142. Obeyrzy się woiewoda o desirabilis scisnął mię za ramiona Umorzył byś był frasunkiem w uiaszka gdybys ieszcze był dzis nieprzyjechał dziękuiesz ci za kandor ktorys wyswiadczył przeciwko Oyczyznie y mnie tez sobie zyczliwemu. PasPam 158v. Poniewaz tamtę rzucam dla teraznieyszey sarzą. W MMPaniey zyczliwe ofiaruiąc usługi, to znac ze poządanego spodziewam się Zołdu. PasPam 223v. Wspominał [król] mowy zyczliwych konsyliarzow. PasPam 227v. Nikomum nie przepuścił! álem też był w tym báczny, żem winnych nie winił, życzliwych nie nieprzyiáźnił; ále tylko ná tychem nástąmpił, którzy szczerze wystąmpili, wykroczyli. MłodzKaz II, 135. Czyli życzliwe Szczęścia zawieią Zefiry, czyli surowsze przeciwney fortuny Akwilony, w swym wigorze aż do kupressu trwać będzie fatalnego [przyjaźń ofiarodawcy kwiatów dla panny]. DanOstSwada II, 75.
Związki frazeologiczne: życzliwy brat i sługa powolny (sz. zm.) »zwrot używany przez szlachtę na określenie siebie w stosunku do innego szlachcica, stosowany zwykle w zakończeniu listu«: Podpisuiąc się pisze WMMPana zyczliwy Brat, y Sługa powolny. PasPam 171. Zostaię W MM Pana Zyczliwy Brat y Sługa Powolny Kazimirz Chwali Bog Zeronski [Żeromski] Marszałek Woysk IKM W.X.L. PasPam 171. Sobie na ten czas WMMPana zwykłey zalecąm łasce iako cale zyczliwy WMMPana Brat y powolny Sługa. Paweł Sapieha Woiewoda Wilenski H.W.W.X.Lgo. PasPam 173.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas