W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2012
SŁYNĄĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1644
Formy: cz. ter. lp 3. os. słynie; ~ cz. prze. lm nmos 3. os. słynęły
Znaczenia:
»być sławnym, znanym«: Ta ich [Turków] potęga lubo teraz Słynie Będzie przecię czas że iak insze zginie. PasPam 109v. Ze by wzaięm od pomięnionych Obywatelow tąz miłoscią ktorą zawsze te Narody ku Panom swoim Słynęły został ubespieczony y Upomniony IkMSC [...] miłosciwie do przeproszenia swego wszystkich zgromadzonych urzędnikow i deputatow przypuścić ma. PasPam 209-209v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: cudami słynąć, słynąć cudy: Gdy tedy Dánielá błogosłáwioná [...] zá żywotá y po śmierci cudámi słynęłá; teraz niech się do Páná w Troycy Świętey iedynego zá námi przyczyni [...]. OkolNiebo 11. Boze od wiekow, ktory słyniesz cudy, Kasz mi go wrocic, tey Tyrrance chudy. PotPer 20.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
SŁYNĄCY
im. przym. czyn.
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: cudami słynący (sz. zm.): Ták wielce słynącą cudámi Pánnę/ y B. Ambrożego Reliquie/ gdy Miásto y Kościoł Dominiká ś. ogniem spłynął/ y oboie Ciáłá/ Błogosłáwionych pogorzáły [...]. OkolNiebo 37. Iestem prawda człek niegodny, áleć przecię nie desperuię, że ten BOG, ktory mię in hoc gradu osadził, doda siły [...] zapomocą Nayśw. Matki przytym Swiętym mieyscu Cudami słynącym [...]. DanOstSwada I, 206.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas