W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2018
*ŁACNY przym.
Warianty fonetyczne: ŁACNY, ŁACZNY II
Słowniki:
nie notują
Formy: st. równy lp D. n łaczniejszego; ~ st. wyższy lp B. n łacne
Znaczenia:
»łatwy«: Co bowiem łácznieyszego iáko szopę postawić słomą pokryć y przy nim piec z surowey cegły. ktory się sam potym wypali. NaukaBud B. Insi zas co się tey pestylencyiey uchronic nie mogli Consilis onych łacne daiąc ucho. [...] Pod owę podpadać musieli paremiią. PasPam 148.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Łácna tám bywa omyłká; Gdzié się mowi piszé/ siłká. KnAd 369. ● Łácna tám bywa omyłká; Gdzié się mowi piszé/ siłká. KnAd 369.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
*ŁACNA
w funkcji predykatywnej
Formy:
Znaczenia:
»jest łatwo«: Aleć to iest łácnieysza dáleko/ pomyślić o vtrapieniu y o mękách owych ludźi/ ktorzy muśieli wyćiągáć kámienie ták wielkie/ y wyćiągáć ich z gor/ y prowádźić ie z iednego mieyscá ná drugie/ podnośić ich/ vsádźić/ wćináć/ stosowáć/ bez pomocy żełázá wszelákiego/ á niż opisáć ich słowy. BotŁęczRel V 21.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPasZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2018
ŁACZNY I, ŁACZEN przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy: lp M. m łaczny; ~ odmiana niezłożona lp M. m łaczen
Znaczenia:
»zgłodniały, łaknący«: Łáczenem czégo ábo niéłáczen. Indigus, egens alicuius rei [...] idem Potrzébuiący. Kn 343. Kśiądz Ian Lewalt iezierski/ Pan y Kapłan báczny/ Ták to miłośći ludzkiey był chętny y łaczny. Ze często mawiał/ Gdybych o iarmarku wiedźiał/ Gdźieby kto miłość ludzką przedáiący śiedźiał. Połowicę ważywszy ná to maiętnośći/ Radbych nákupił ludzkiey co więcey miłośći. JagDworz Bivv.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RB


ŁACZNY II patrz ŁACNY