W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 02.12.2008
*ŁADUNEK rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606-1608
Formy: lp B. uż. nżyw. ładunek; ~ lm B. uż. nosob. ładunki; N. ładunkami
Znaczenia:
wojsk. »nabój«: Ten [Skliński], mając u siebie dworzany Carowej [...], niemałą część nocy, zażywając wspólnie dobrej myśli, strawili, którym także przyszło do dnia przetrwać. Gdy ten rozruch usłyszeli, nie wiedząc, coby się działo, ciężar jeszcze chmielowy prawie nosząc [...] ładunki [...] na wiatr powystrzeliwali. NiemPam 74. Nie zastali [panowie Rosińscy] ich [rozbójników], tylko legowiska barłożne, ładownice, ładunki, ciżmy, sablatas, miód i gorzałkę, co ich częstował na leży na szopie [Jacko Rączka]. RegZłocz 162. Y te [moździerze] są bárzo potrzebne, bo ponieważ ták rychtowáne bywáią, że ogniste przypráwy zgory nádoł iák deszcz spuszczáią, może z nich, lubo zdáleká, lubo zbliská, lub w wykopách, lub też w polu, kiedy nieprzyiaciel Przerwę uczyniwszy szturmowáć chce, wielkimi granatámi, ktore muszkietowemi ładunkámi, y inszym nieugászonym ogniem zewsząd ármowáne są, strzelá, rychtuiąc ie tám gdzie nawietsza kupá ludzi: ktore nie tylko stráchu, ále też yszkody wielkiey nábáwią. UffDekArch 62. Nafassowali Muszkiety czym kto mogł kamykami Hufnalami bo kul Niebyło. U owych tylko kilku powiązanych pozywili się władunki co mogli znalesc władownicach. PasPam 156v. U nich to okręt stracic iako ładunek wystrzelić. PasPam 70.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas