ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2011
U przyim.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1614
Formy: u
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiU tego Człowieka Stary rozum choc Sąm iest młody. PasPam 143v. Eodem Anno Rodzic moy kochany umarł [...] Pochowałem go w Krakowie u karmelitow na Piasku. PasPam 249. W owym Tumulcie u mostu sami się Zabiiali. PasPam 266. Woiewoda wprzod w wodę Pułki za nim [...] kozdy za kołmierz zatchnąwszy Pistolety a ładownicę uwiązawszy u Szyie. PasPam 61v. Ustawa tedy stanęła że by brac 10 bitych Talerow co Miesiąc na kon z pługu co unas łąn to tam pług. PasPam 62v. Na łbie rogi dwa zakrzywione takie iak ukozy dzikiey. PasPam 65. Iakęm stanął u Chorągwi zaraz Czwartego dnia ruszylismy się do obozu. PasPam 70v. Stanąłęm tedy W Ulicy Poznanskiey u Tkacza przypisnego człowieka poczciwego[...] ow człowiek [...] wszystkie posługi z wielką odprawował wdzięcznoscią. przyszedłęm ci był zas prędko ad perfectionem [do pełni] zdrowia. PasPam 78v. Mogłbym tego ornamentu miec na cały wiek y dzieciom by się dostało kupiwszy raz u Cudzozięmcow. PasPam 79v. U zony bywał ale nocować nigdy niechciał. PasPam 83.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: mieć łaskę u kogoś: Ukrolowey miał łaskę y u Dworskich bo często obłowili się za nim. PasPam 283v.
Związki frazeologiczne: w afekcie być u kogo (sz. zm.) »mieć czyje poparcie, cieszyć się czyją życzliwością, przychylnością«: Matka Jego [krewnego Radziejowskiego] Towiańska w wielkim affekcie będąca u Prymasa dziwnie exagerowała owę urazę i buntowała Sapiehów. OtwFDzieje 38. Poki authoritas Senatu u młodszych w obserwancyi, młodsi u starych w afekcie, [...] poty Oyczyzna y pokoiu szczęśliwa, y na woynie nieprzyiacielowi straszna. DanOstSwada 8.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: u biesa »wyraża zniecierpliwienie, zdenerwowanie«: A tu, księże stryju, Mądrześ bardzo uczynił, żeś chciał żyć tak skąpo, Żeś dla mnie wszytko chował, sam nie używając. [...] Jeźliś też, zbierając Nazbyt chciwie, u biesa, to nie moja wina. OpalŁCoś 290. ◆ być u bóla »zginąć, przepaść«: Bezemnie dáwnobyście iuż byli u bola! Y gdyby mnie niebyło, niebyłoby Krola! CorMorszACyd 114. ◆ u diabła »coś przepadło, poszło na straty, wszystko na nic«: Miałem ia Axámitną [czapkę]/ wieręć dáłá gárdło/ Y Axáamit v dyabłá/ y futro się zdárło. FraszSow D1. ◆ być na chałupie u kogoś »zamieszkiwać gdzie jako komornik«: Beł [Maciejowski] potym kilkanaście lat na chałupie w Czaplach Wielkich u p. Trepki. TrepNekLibDworz 221.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas