W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2023
*PODEJRZANY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606
Formy: lp M. ż podejrzana; Ms. ż podejrzanej; lm M. nmos podejrzane
Znaczenia:
»wzbudzający podejrzenie«: Toż także było na przeszkodzie trzeciej radzie mojej, żeby był JKM. zaraz na początku, nie czekając napominania, wakancye, a podług oczekiwania ludzi bacznych i rozsądnych rozdać raczył, gdyż to miało do uspokojenia JKMci i Rzpltej wiele służyć, bo te promocye cudzoziemskie bardzo mi podejrzane i straszne były. SkryptWojCz II 270. [...] ná ten czás były ták złe y opáczne rozumienia násze/ o niepodeyrzáney cnoćie/ y státecznym á męskim ánimuszu Ich M. PP. Hetmánow [...]. SzembRelWej B. Rana tylna bywa podeyrzana zawsze zas kawalerska wprzodzie otrzymana. PasPam 270v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas