W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2016
*SOWA rzecz. ż
Słowniki:
notują
Formy: lp B. sowę; ~ lm C. sowom
Znaczenia:
»drapieżny ptak nocny«: Słowá dobrego Kácerzom nie dáią Oycowie święci/ przyrownywáią ich psom wściekłym/ wężom/ bazyliszkom/ smokom łuskowátym/ sowom/ krowkom/ ktore w gnoiu gmerzą/; żabom/ muchom/ pluskwom/ ktore poki żyią kąsáią/ gdy zdechną śmierdzą/ trędowátym/ piecom nápalonym/ w ktorych chleby Antychrystowi pieką/ koczkodanom/ máłpom/ páiąkom/ prochnowi/ członkom zgniłym/ iászczurkom/ ktore żywot Kościołá Páńskiego gryzą/ centaurom/ to iest chłopobykom/ puchaczom/ onokrotalom/ ábo bábom z klekotkámi/ cyklopom onym/ ktorzy się w iáskiniách Etneyskich y porodzili y pochowáli. BirkRus 33. Stęskniło się to [wydra] znikczemniało przywiedli kriolowi tak iako sowę odętą. PasPam 254v.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Między ludzi wyiechawszy to zaraz iako wroble na Sowę Dziw, dziw, Zaraz palcem pokazuią. PasPam 79v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: sowa łężna: Niepoprawne zródło . Niepoprawne zródło .
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Kiedy ziástrzębieie Sowá/ chce wyżey latáć Sokołá. RysProv 41. Sowá gdy ziástrzębiéié/ wyżey niż Sokoł chcé látáć. KnAd 812. ● Sowá choćby pod niébiosá latáłá/ sokołem nigdy nié będzié. KnAd 1074.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas