ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 22.02.2015
PROWADZIĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy: bezok. prowadzić; ~ cz. ter. lp 3. os. prowadzi; lm 1. os. prowadziemy
Znaczenia:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: żywcem prowadzić: Znac że mię to chciał zywcem prowadzić. PasPam 104v.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Drugich prowádziémy/ á sami błądziemy. KnAd 213. ● Y w łowy kto chárty prowádzi/ á chárci do kuchni wolą/ nie wiele náłowi. BirkNiedz 196.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PROWADZONY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp M. m prowadzony
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Związki frazeologiczne: być jako bydlę prowadzonym: Wpadł [Samson] w ręce Philistinow/ od ktorych był iáko bydlę nieiákie prowádzony. BirkNiedz 190.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: