W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2018
ŻAŁOBA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: lp M. żałoba; B. żałobę
Znaczenia:
»smutek po śmierci bliskiej osoby«: Po pogrzebie żałobá y żal spada. OpalKSat1650 19. Przyiechawszy do Domu 16 Novembris trafiłęm na Załobę po Matce moiey kochaney ktora wigilią SS. Szymona Iudy Panu Bogu Ducha oddała. PasPam 245.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Niewieścia żáłobá/ tylko v pogrzebu. RysProv F3v .
Przenośnie: Ustał tedy według zwyczaju Iuditia [sądy] po całey Polszcze zaczęły się kaptury ktore Załobę Rzpty Significiant [oznaczają]. PasPam 288.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: w żałobie chodzić (po kim) (sz. zm.): Po Oycu/ Brácié/ Stryiu/ etc. w-żáłobié chodzę. [...] Patrem mortuum lugeo, nigram vestem indutus [...] In luctu sum ob mortem fratris [...]. Kn 719. Posłowie Holendersczy/ nie spráwili sobie żáłoby po śmierci Xiężney de Oranges, choć Krolestwo y wszytek Dwor po niey w żáłobie chodzili. MerkPol 205. Piotr w rzewney chodził żałobie/ jáẃni się Uczniowie skryli/ tájemni się objáwili. KancPol 174. Materyj żadnych świetnych nie potrzebuję, bom uczynił votum w żałobie chodzić, póko nie ujrzę śliczności duszy i serca mego. SobJListy 211.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas