W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 02.10.2019
ŻMUDZKI przym. od ŻMUDŹ
Warianty fonetyczne: ŻMUDZKI, ZMUDZKI, ZMUJDZKI, ZMOJDZKI, ŻMUJDZKI
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1632
Formy: lp M. m żmudzki; n żmudzkie; D. m żmudzkiego; ż żmujdzkiej
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiUżyłem Imci pana starosty żmudzkiego, aby w jednéj dotkliwéj sprawie mojéj z W. Królewiczowską Mością rozmówił się. RadziwKSprawy 345-346. Cug Kary Kusy Zmoydzki [...] Koni 7. ArchRadziw . Ian Kazmirz z Bozey łaski krol Polski Wielkie Xiążę Litewskie Ruskie Pruskie Mazowieckie Inflandzkie kiiowskie Wołynskie Zmudzkie Smolenskie Czerniechowskie. PasPam 151v. Odpowiedział Starosta Zmudzki iako pierwszy kommissarz pięknie. PasPam 98v. To się działo wgospodzie Starosty Zmudzkiego Chlebowicza. PasPam 98v. Odpisałem do Im Pani Starośćiny Żmuydzkiey zarankowey Iż ImC Dobrd deklarował uCzynić satisfakcyą długu Swego. SapADiar 99. List tegoż Krola Jmości do JWJmści Xiędza Pawła Sapiehy Biskupa Zmuydzkiego. DanOstSwada IV/7.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas