W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 02.10.2019
*ŻOŁNIERSKI przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1633
Formy: lp Ms. m żołnierskim
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiStaremi to W MMPan straszysz mię awizami ktore niewięm [...] iezeli niebędą W MMPanu strasznieysze za złocistym Pawilonem nizeli mnie na ubogim Zołnierskim Woyłoku. PasPam 136v-137.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: żołnierska niekara: Zołnierska go [Wezyra] niekárá/ pospołu z swawolą Lekkomyślnych Jánczarow/ niepodobne bolą [...]. TwarSLeg 72. Wodzowie drudzy Wymowki swe buduiąc, ze swywoli cudzy, A Zołnierskiey niekary ieszcze nie ukazą Oczu do tąd [...]. TwarSWoj 38.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
ŻOŁNIERSKA
w funkcji predykatywnej
Formy:
Znaczenia:
»jest sprawą żołnierza«: [...] nic naturalnieyszego iako życzyć, żeby każdy żył według swoiey professyi, żołnierska woiować, sędziego sądzić, rolnika orać, a duchownego nie insza, tylko służyć Bogu y bliźniemu z zupełnym oddaleniem y oderwaniem się od wszelkich swiatowości [...]. LeszczStGłos 24.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas