W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2008
GĘSTY przym.
Słowniki:
notują
Formy: lp M. m gęsty; ż gęsta; B. n gęste; N. ż gęstą; Ms. m gęstym; lm M. nmos gęste; B. nmos gęste; N. gęstemi; Ms. gęstych
Znaczenia:
1. »złożony z wielu elementów znajdujących się bardzo blisko siebie«: Las gęstych kopiy przeciwko nam stánie/ Chmurę strzał ná nas wypuszczą Pogánie. TasKochGoff 202. Milcz ty już, słowiku! Naśpiewasz się ty dosyć przy gęstym chojniku. ChełHBogSok 312. Lubo wsi gęste y Blisko siebie są ale ich iest y potrzydziesci w Parafiiey. PasPam 81v. Tam Lud srodze gęsty y prawie kilku ich poiednego sięga. PasPam 106v. Iest tam Staw wielki bardzo pod Samym miastem gęstą trzciną zarosły. PasPam 112v. Nagnalismy ich na ogrody płoty gęste. PasPam 157v. Iako szalony Bachmat skoczył kudomowi a wszystko tam było gęstemi chrostami iechać Głog, leszczyna, Gruszczyna Ciernie a Niedrogą przestroną ale Scieszkami. PasPam 177. Puszcza ciągnie się nad brzegiem Berezyny bardzo Gęsta. PasPam 186. Lod jeżeli gdzie bałwanami stoi Gęsta go z gory kropla wszcząt rozpleszcze. LucChrośPhar 101. Z wielorybami niezmierne baleny [...] Po miedzy gęste snuią się szuwary. ClaudUstHist 68-69.
Związki frazeologiczne: gęsty bój: Nieprzyszło mi kołpaka wziąć [...] Bo to niepodobna w gęstym boiu Ty natym iedziesz a na to biie ich dziesiec. PasPam 108.
2. »obficie porośnięty krzakami, drzewami«: Trzeba się tam bardzo często uchylać choc Cugle wręku trzymaiąc omiiać złe i gęste mieysca. PasPam 177.
3. »powtarzający się; częsty«: Gęsty/ vide Częsty. Kn 189. To tylko nas trochę suspensos reddit, że słychać/ iákoby od kiku Niedziel gęste choroby miáły w nászym woysku pánowáć; O czym iednák nie mamy iescze rzetelney wiádomości. MerkPol 229-230. Obaczyli Turcy ze to iak głodne muchy do oprawnego a Tłustego cisną się wołu, że nic nie uwazaiąc na owo ich gęste strzelanie oslep [...] idą do Szturmu. PasPam 269.
4. »o płynach: zawiesisty«: Gęsty/ o wilgotnych rzéczách/ Crassus & concretus àér, crassa caligo, tenebrae [...]. Spissus àér [...]. Kn 189.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: gęste strzelanie »strzały padające jeden za drugim«: Obaczyli Turcy ze to iak głodne muchy do oprawnego a Tłustego cisną się wołu, że nic nie uwazaiąc na owo ich gęste strzelanie oslep [...] idą do Szturmu. PasPam 269.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas