ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2022
WIELMOŻNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1624
Formy: lp M. m wielmożny; ż wielmożna; n wielmożne; D. m wielmożnego; ż wielmożnej; n wielmożnego; C. m wielmożnemu; ż wielmożnej; B. ż wielmożną; n wielmożne; N. m wielmożnym; ż wielmożną; n wielmożnym; Ms. m wielmożnym; ż wielmożnej; n wielmożnym; W. m wielmożny; ż wielmożna; n wielmożne; lm D. wielmożnych; C. wielmożnym; N. wielmożnymi; Ms. wielmożnych; W. mos wielmożni
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiNiewinne dziateczki niedawno od lwa tatarskiego z paszczeki wydarte, niedawno krztem ś. omyte, przez wielmożnego Hetmana polnego koronnego na wozów kilkadziesiąt pozbierane, chwalcie Pana krzykiem i płaczem terazniejszym. BirkBaszaKoniec 261. A tę táką moię pracą Kátholickim sercem ná tego, y ná temu podobne Haeretyckiego ięzyká, od Rusi nászey práwiące Scribenty, záwźietą y podiętą, pod opiekę y obronę, Miłośći twey Iásnie wielmożny Młśćiwy P. Podkánclerzy poddáć vsadźiłem: SmotApol 5. Dedykacye pewnych transcriptow Andrzeja Lubienieckiego, skomponowane in gratiam jego przez tegoż Zbyg. Morstyna do wielmożnej Jej Mci paniej Krzyszkowskiej Dӧnhoffowej,... MorszZWierszeWir I 392. Oddawałem mnie zatem łasce i litości jaśnie oświeconych, jaśnie wielmożnych mediatorów. MatDiar 725.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: jaśnie Wielmożny: PasPam 83v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz jw.
Autor: PK