W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2017
JEZIORO rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy: lp M. jezioro; B. jezioro; ~ lm M. jeziora; B. jeziora
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPod tenże [kościół] tám/ iezioro podstąpiło błotne/ Gęstą zárosłe wierzbą. OvOtwWPrzem 447. Zowie się tęn klasztor iezeli dobrze Pamiętam Uraniburgum strukturą cudownie piękną y wMieyscu bardzo spokoynym do obrony bogo oblewa srogie iezioro nakształt morza ze trzech stron z Czwartey Strony tylko przystęp. PasPam 77v. Nie świniami Korab swoy ani ziemiopłazy, ładuy: grzechy to znaczy [...] Owieczki y Baranki niechay się prowadzą. Te tylko w niebo, insze do ieziora siarki, Bo do ofiar nie uydą, wezmą z tobą z Arki. PotPocz 135. Diabeł wrzucony iest w iezioro ogniste y siarczyste gdzie bestya y falszywi Prorocy męczeni będą dzień y noc. BystrzInfCosm A4. Ieziora znacznieysze w Abissyńskim państwie są Zaire, Zembre, Zafftan, Nigrys. BystrzInfGeogr D1v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
JEZIORO
Znaczenia:
składnik nazwy geograficznej hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji: Y z [s]tolice [Moskwy] za białe Iezioro uciekali. PasPam 119v.
Przenośnie: Juz Panowie wolscy za białe Ieziora swoie wyrugowali dostatki. PasPam 115.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas