W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2023
*LISTWA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: *LISTWA || *LISZTWA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1634
Formy: lp M. listwa; ~ lm N. listwami; Ms. lisztwach
Znaczenia:
1. »półka«: Turcy mieli wygody w tych swoich namiotach co to y wanny [...] Mydła perfumowane po lisztwach stosami Leżące. PasPam 261.
2. »wąski pasek materii do obszywania brzegów ubrania«: Tu szli Kuchárże w deliách skorzánych cżarnych z wyszywánemi kwiáty y listwámi/ było ich pięć set/ ármatno tákże wszyscy/ káżdy z száblą y z rusznicą dobrą/ łádunkow po piąći set káżdy miáł od Cesárzá: mieli Konnych pięć tyśięcy/ tákże y Iánczárow: dźiał wielkich sześć/ máłych cżtery: miedzy niemi na znák nieśiono miskę drewniáną/ y wárząchew ábo łyszkę wielką/ noż y tásak/ y garnek miedźiány ná kopiey. StarWyp B4v. Listwa biała, z perskiey białey, srebrney, wzorzystej materji, żółtym arganisem podszytego bretów nr. 11. InwWilan 49.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas