W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2015
LEC I, LEGNĄĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1670
Formy: cz. prze. lp m 3. os. legł; n 3. os. legło
Znaczenia:
»zwalić się na ziemię«: Wycięlis my ich że y ieden nieuszedł [...] Znaszych tez kto legł kto co otrzymał to musiał cierpiec. PasPam 94. Legło naszych kilka nascie ale ci wszyscy co pod niemi konie postrzelano pouchodzili zywo. PasPam 105v. Legło tedy owo mnostwo Ludzi. PasPam 266.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: lec powałem:
Związki frazeologiczne: lec mostem »lec pokotem«: A skoro się ci zblizą [janczarzy] [...] Wszerz y wzdłurz ich osypą, ołowianem Gradem Legło Mostem Poganstwo: wziąwszy wgołe bębny. PotWoj 92. Ległosz to tedy Poganstwo mostem, Zywcem to Gnano Stadami do Wiednia. PasPam 260v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: lec trupem: Czterdziescie tysięcy Niemcow trupem legło. DrobOpow 83. Przerzeczony Seraskier Abdulach Pasza [...] y innych wielu Paszow y znacznieyszych Turkow ná placu trupem legło [...]. GazPol 1735/59, 8 nlb..
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPasZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2019
LEJC rzecz. m
Warianty fonetyczne: LEJC, LEC II
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: lp D. lejca; Ms. lecu; ~ lm M. lece; D. leców; C. lecom; B. uż. nosob. lece
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiWłaśnie jak gdy kto parę koni sprząże, Albo kiedy je na lecu uwiąże — Społem bieżeli do kresu onego A z tych dwóch jeden nie wyścigł drugiego. BorzNaw 167.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Bez leycá ná woz/ bez wiosłá ná wodę/ bez ostrog ná koniá/ nie wśiáday. RysProv Av.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RB


LEGNĄĆ patrz LEC I