ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 01.04.2019
TRZEBA czas. niewł. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: post 1616
Formy: cz. ter. trzeba; ~ cz. prze. trzeba było; ~ cz. przy. złoż. trzeba będzie; ~ tr. przyp. trzeba by; ~ tr. przyp. prze. trzeba by było
Znaczenia:
»jest konieczne«: W budowániu domu ná trzy rzeczy obeyrzeć się trzebá, ná dostátek domowy, ná zdrowe mieszkánie y ná wczesność obywátelow mieszkáiących. PetrSEk 13. Dzis wieczorem wszak drogi nie trzeba mi pytac Wynidę a tam stanę skoro pocznie switac. ArKochOrl 69v. Jazwiecki zowiesię ze Wrocławia miejski syn.Ozeniełsie w Wieliczce. uczynieł go P. Miłoński pisarzem zupnym herbu Bibersztyn zożywa po chwili zpienieżywszysie bedziesie udawał szlachcicem, trzeba by mu bierzmowanie biy ber w rynsztoku sprawic. TrepNekLib 140. O chrost nie trzebá się frásowáć, ponieważ miástá pospolicie lásámi, borámi, cierniem y ogrodámi obtoczone bywáią. UffDekArch II, 96. Jeśli poduszka w barwie ma chodzić z pościelą, Głowy głowie, a ciału trzeba twego ciała; Tak głowa z ciałem będzie zupełny wczas miała. MorszAUtwKuk 354. Ale ci [Turcy] kiedy iusz iusz trzeba było skoczyc Spuszczą zpierwszey ochoty, y poczną się boczyc Hałła, hałła, więcey nie chłysnąszy po czarce Masłoku: on swoy Impet, obrocieli w harce. PotWoj 170. Tedy zaraz opanowali [Kozacy] palisady i więcej uczynili, niżelim ja potrzebował, ba trzeba było nocy czekać i dalej nie awansować. SobJListy 585. Szedł Pan ná wesele, ále zárázem i Uczniowie iego. Gdyć by było ná wesele Polskie, to by się było trzebá, dla zwad opasać swemi, ále w-Kánie, nie było tákich rozterkow. MłodzKaz III, 52. Wyprawi Sláchcic zboże szkutą do Gdańská, uderzy wiátr wielki, szum z deszczem, áż tu frásunek! by ten wiátr szkuty nie zátopił, ná hak nie zániosł? nie będzie wiátru, będzie pogodá, áż tu frásunek: oschnie szkutá, trzebá będzie zboże zsypáć, od mieyscá płácić; á nuż ztęchnie! MłodzKaz II, 243. Takim Pacyentom [ukąszonym przez jadowite zwierzęta] ogień y blask słoneczny szkodzi, więc się go strzec trzeba. BeimJelMed 467. Potrzeba, trzeba. nöthig seyn, müssen. faloir, avoir besoin, étre nécessaire. § [...] raz umrzeć trzeba; [...] będzie trzeba pisać; trzeba mi pieniędzy do tego; trzebaby dać temu ubogiemu; nie tylko trzeba ale trzeba koniecznie drwa kupić; nie trzeba lekce ważyć nieprzyiaciela. nie trzeba, nie potrzeba. es ist nicht nothwendig. il n'est pas nécessaire; il n'est pas besoin. T III 1571.
Związki frazeologiczne: trzeba z świecą szukać czegoś »coś jest niezwykle rzadkie«: Kiedy Ludziom trzeba przyiaciela, to cie znaydą. A kiedy go zas ty potrzebuiesz togo trzeba z swiecą szukać. PasPam 249v.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Bać się trzébá trzcinié/ Gdy wiátr dąb wywinié. KnAd 8. ● Tego trzebá hámowáć/ co się do broni porywa/ á co do mieszká/ tego nie trzebá. RysProv XV, 10. ● Do Białeygłowy grzeczney nie trzebá gospodarzá furyatá, Melánkolika/ chłopá marnego. ŻabPol B3v. ● Nie wszytkiego trzebá baczyć. RysProv F3. ● Trze Bábie ná boty. RysProv Iv. ● Nie trzebá tym zártowáć/ co śmierdzi/ co szkodzi/ y co boli. RysProv 57.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Niédospáć trzébá/ kto chcé dostáć (ábo/ dość mieć) chlébá. KnAd 577. ● Dość/ mieć chlébá/ ile komu trzébá. KnAd 203. ● [...] NOIX [...] ON DIT proverbialement. Celui qui veut manger la noix doit casser le noyau. Qui è nuce nucleum esse vult, frangat nucem. Plaut. PRZYSŁOWIE; Kto chce orzechy ieść trzeba ie zgryść álbo potłuc [...]. DanKolaDyk II, 299. ● Naypodleyszego nieprzyiacielá nie trzebá lekce ważyć. RysProv 58.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: