ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2010
KRAJ rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: lp Ms. kraju
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiI tu dziwna ze w kraiu tak obfitym gdzie unas wszystkiego było pełno, A oni byli Tydzięn Na mieyscu postali to zaraz do nas po kwescie przysłali zony. PasPam 57.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: jechać choćby na kraj świata: Oyca y Matki Posagu Bogatego gotowiusięnka odstąpic y iechac zatym w kiem się zakocha chocby na krai swiata. PasPam 55.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Sroká záwsze pstra zostáié/ w ktorekolwiék léci kráié. KnAd 393.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: