ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2021
KONTENT przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1735-1736
Formy: lp B. ż kontentą (formę można także interpretować jako formę odmiany niezłożonej); N. m kontentym; lm M. nmos kontente; D. kontentych; ~ odmiana niezłożona lp M. m kontent; N. m kontentem (formę można także interpretować jako formę odmiany złożonej); lm M. m kontenci (formę można także interpretować jako formę odmiany złożonej)
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPo uczynionym Krolowi Jmći Naszemu Raporćie, że Landmilicya po wszystkich Prowincyach francuskich extenditur do 40. Tyśięcy według wyznaczoney liczby y należytośći zewsząd, rezolwowano Ichmć w Rapport ten czyniących imieniem Krolewskim od Kanclerza W. Francuskiego, áby toż Woysko in domiciliis skąd wźięte, aż do Mieśiąca Marca, bez daleszey augmentacyi pozostawało, z czego nie tylko Miasta Nasze, ále też wśie y Maiętnośći bardzo kontente tego będąc zdania, że to iest tak rzecz doskonała, iakoby iuż był aktualny pokoy w Europie. GazPol 1736/83, 7. Po skończonym bowiem strzylaniu i rozdaniu praemiów z nim różnie kontentych mogła być malarzom doskonała szkoła, lecz żadnego potenczas nie było, lubo ich mam doskonałych ośmiu w służbie mojej. RadziwHDiar 81. Kontenteś z tego? GelPrzyp 110. Pokazał się być kontentym z mego przyjazdu. MatDiar 361. Opowiedałem księciu chorążemu, jak go księżna kanclerzyna lit. estymuje i wysławia, a potem rzekłem, iż wiem o takim prezencie, który by księcia nic nie kosztował, a księżna kanclerzyna za najdroższy by go przyjęła i niewypowiedzianie by będąc kontentą, wysławiałaby przed całym światem wielką łaskę księcia. MatDiar 472. Bez tey mowię poczciwości, ktorey Poganie nawet po dobrych ludziach wyciągali, y ktora w cnotach społecznych albo Kardynalnych, (na ktorych wypełnieniu ludzkie społeczeństwo opiera się) może być poznana. To iest żyć spokoynie z sąsiestwem, źiomkami, Familią, być kontentem z dobra swoiego, ulegać, y powolnym być ku Prawom y Rządcom, wypełniać obowiązki y powinności tak powszechne ku społeczności, iako też szczegulne stanu y powołania swoiego tykaiące, ięzyk zachować w ostrey y czułey skromności, gdzie idzie zwłaszcza o honor y sławę bliźniego. PiotrKaz 43-44.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: kontent jakby go bocian nosem iskał: Kontent iakby go bocian nosem iskał. er denckt es hat ihn ein Naase geleckt. il s'imagine d'avoir raison d'étre content; il croit avoir trouvé la pie au nid. T III 63.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: