W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2012
PONO part.
Warianty fonetyczne: PONO, PODNO, PONNO
Słowniki:
SXVI (pono, ponno, podno, pomnopod: podobno), T (pono), L (pono, podno; pod: podobno; XVI-XVIII), SWil (pono, podnopod: podobno), SW (pono, ponno, podnopod: podobno), SJP (pono) notują
SStp, Kn nie notują
Formy: pono // podno // ponno
Znaczenia:
»być może, prawdopodobnie, jak się zdaje«: Widziałem jednego derwisza, który rozmiłował się był kogoś nadobnego, a tak barzo lubił, że na przerzeczeniu słowa jednego do siebie ponoby przestał. SaadiOtwSGul 171. I na to ponno się spusczacie, Że od tego pogaństwa przez morze mieszkacie. - Lecz jeśli z Zybeltery wyszli w insze czasy Od Alcydowych znaków, jako piszą waszy, I odnieśli zdobyczy i łupy z Anglijej, Co będą czynić, jeśli dostaną Francyej. ArKochOrlCz III 366. Ty przecie zenic sie chcesz słysze Stanisławie [...] iusz pono oddałes pierzscionek Zadatek swoich checi y trwałych zamysłow [...]. OpalKSat 24. Było podno takich wiele, Że mniemali, że wesele Albo więc wjazd do Krakowa Będą odprawować. OpalŁCoś 261. To pewna ze monete tak rozdzielono, i samem na oko kilka sztuk takowych widział, wczem populus detrimentum nie odniesie poniewasz znowu do skarbu odbieraią, alie pono bicz to iest na cudzoziemskie Woysko, zeby s Panstwa nie wyiezdzało, i pieniądze niewywoziło. VorLetSkarb 275. Nadzieiá o zgodzie około spráwy Mutyńskiey znowu ostygłá/ á pono iuż z niey nic nie będzie. MerkPol 133. Snać pono nie masz w świecie białejgłowy Gorszej nade mnie! sama swe bezprawie Widzę! Zgrzeszyłam! BorzNaw 191. [Książę Wilhelm] Pono tez to spodziewał się że go zawołaią na Panstwo post Fata kazimirza. PasPam 56v. To iako widzę (rzecze Miller zátym) Pono się wszyscy zasadzacie nátym Aby Lidora była osadzona Za to, ze męza Kocha iako zona [...]. OblJasGór 100. [...] Náyświętszy Sákráment bierzemy/ nie tym affektem y umysłem ábysmy nim posileni/ iáko Zbáwiciel nász dlá nas y w nás; ták y my w nim y dlá niego żyli; ále pono często żebysmy álbo ludzkim oczom/ álbo iákom námienił/ szczegulnemu zwyczaiowi álbo prożney o nás opiniey dosyć uczynili. BujnDroga 238. Pono, adv. vielleicht. peut-étre. T III 1517.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz podobno.
Autorka: RB