ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2020
PRZYGOTOWAĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: non post 1624
Formy: im. uprz. przygotowawszy
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPrzytym dźieći/ pánienki/ y mężczyzny przygotowawszy ich wprzod wilgotnośći/ purgowáć trzebá y nie słábo/ mocnych iednák lekárstw brzemiennym nie dasz/ dla tego iż v nich zły áppetit w pierwszych Mieśiącách brzemienia zwykł bywáć... CiachPrzyp Bv.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: na śmierć przygotować »w katolicyzmie: opatrzyć sakramentami«: Sprawsię y zadusze te ktore exoccasione [z powodu] woyny z Ciała na Smierć nieprzygotowanego ustąpiwszy nietam poszły gdzie by były disposite [przygotowane] umieraiąc mogły się dostać. PasPam 195v-196.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PRZYGOTOWANY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp M. m przygotowany
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiZtąd tumult się wszczął i zaraz janczarowie przyszli, chcąc wziąść króla szwedzkiego, ale się ten przygotowany, bronił potężnie i mężnie w okopku swoim i pałacyku... ZawiszaPam 304.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK