W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2019
PORCYJA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: lp M. porcyja; B. porcyją
Etymologia: <łac. portio>
Znaczenia:
1. »ilość żywności wydzielona do jednorazowego spożycia; dawka, doza«: Przyszedłszy do Gospody nikogo niemasz [...] Tylko zwyczayna Porcyia moia Stoi na stole z kuchni krolewskiey. PasPam 143. To Luminare minus swą kolligacyią Nie mnieyszą Szczęsliwosci przyniesie porcyią kiedy dla większey Domu twego wspaniałosci Niebu y Ziemi wyda wdzięczne Latorosci. PasPam 271v.
2. »składka pieniężna, datek«: A na porcyją moją w tymże klasztorze trzy tysiące currenti monetae, które legowałam kościołowi na pochowanie i depozycyją ciała mego, i Msze święte, i na kościoły inne po śmierci mojej. JurATestBork 181.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPasW TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2019
*PARCYJA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: PARCYJA, PORCYJA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1681
Formy: lp C. porcyi; ~ lm M. parcyje
Znaczenia:
»partia, frakcja«: Kiedy to będą dwie párcyie, dwie fákcyie sobie przeciwne, oboia mowi: że Bogiem i prawdą idzie, nie wierz, iedna tám tylko musi bydź prawdziwa. MłodzKaz IV, 543. Już się było w tych tu krajach [...] uciszyło, pod który czas deputaci wojskowi do Krakowa zjechawszy i piniędzy gotowych nie zastawszy, bo je było deputatom Koniecpolskiego porcyi wydano [...] obietnice tylko codziennie od Witemberka otrzymawali. JemPam 156.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK